Организационни събития


18.02.2022 г. Уважаеми колеги, в раздел "Протоколи" е публикувано становище на Адвокатски съвет Варна, относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане, № 47-254-01-11, внесен от Любомир Каримански и група народни представители на 26.01.2022г. и Предложение вх. № 47-254-04-19 от 11.02.2022г. за изменение на законопроекта за Изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесено от Петър Николаев Петров и група депутати.