Организационни събития


02.02.2022 г. Доклад от Мадлен Славова за проведена среща с Регионалния директор на Агенцията по вписванията Варна.

02.02.2022 г. Доклад