Организационни събития


27.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ЛИНК, КОЙТО ЩЕ ВОДИ КЪМ ПРЕДАВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.