Организационни събития


26.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, ОТЧЕТ НА СЕКРЕТАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г., ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ЗА 2021 Г.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ С РЕШЕНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА СЪБРАНИЕТО ПРЕЗ YOU TUBE. 

МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. НА ИМЕЙЛА НА КОЛЕГИЯТА - office@varnalaw.org ДО 12.00 Ч. НА 28.01.2022 Г.

 

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ