Организационни събития


21.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА ЗА СТРОЕЖ НА "КЪЩА ЗА ГОСТИ" В С. АСПАРУХОВО ОТ 19.01.2022Г.

21.01.2022 г. ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА


21.01.2022 г. КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


21.01.2022 г. ИЗПОЛЗВАНИ ДОКУМЕНТИ


21.01.2022 г. ДОГОВОР ЗА ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА