Организационни събития


04.01.2022 г. ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 04.01.2022 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 29 - 30 ЯНУАРИ 2022 Г.

24.01.2022 г. Пълномощно


11.01.2022 г. Декларация съгласие


04.01.2022 г. Протокол 1/04.01.2022 г. на ИК