Организационни събития


14.12.2021 г. Достъп до Единната електронна система за правна помощ /ЕЕСПП/ на НБПП

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл.8а от Закона за правната помощ Националното бюро за правна помощ e създал Единна електронна система за правна помощ (ЕЕСПП) за отчитане по електронен път на правната помощ от всички адвокатски съвети.

Съгласно тяхно писмо от 04.03.2021 г. НБПП ще изпраща „всички искания за определяне на адвокати, свързани с допусната първична правна помощ ЕЕСПП“, както и решенията за допускане на същата.

В тази връзка НБПП предоставя на всеки адвокат, вписан в НРПП персонално потребителско име и парола, с което е регистриран в ЕЕСПП и ще може да отчита осъществената първична правна помощ.

За работа със системата е необходимо да имате електронен подпис.

Всички адвокати от Адвокатска колегия –Варна, които са вписани в НРПП, да се явят в офиса на колегията да получат лично, срещу подпис пликовете, съдържащи персонално потребителско име и парола до 18.01.2022 г.

Моля Ви най – учтиво да спазвате срока.

 

Зам. председател адв. Димитър Чавеев