Организационни събития


12.11.2021 г. ОБУЧЕНИЕ НА 03 И 04 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Обучение на тема

ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ И УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА В ГРАЖДАНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ.

Гр. Варна

Зала „Пресцентър“ на Фестивален и конгресен център гр. Варна

ПРОГРАМА

3 декември

 

13.30 – 14.00

Регистрация на участниците

 

14.00 – 15.30

Международни стандарти за правата на децата и препоръки на различни международни институции към България във връзка със спазването на правата на децата, участващи в правни процедури.

Лектор адв. Владислава Дойчинова

15.30 – 15:45

Кафе Пауза

15.45 – 17.30

Международна компетентност във връзка с дела със семеен елемент относно родителска отговорност и деца

Лектор съдия Весела Гълъбова, заместник председател на РС Варна

 

17.30 – 18.00

Въпроси и дискусия.

 

4 декември

 

09.00 – 10.30

Детето – клиент. Запознаване на детето с правата му. Правна помощ, съобразена с интересите и нуждите на детето. Ролята на съдията и адвоката при дела с участие на деца. Необходимостта от реформа.

Лектор адв. Владислава Дойчинова

            10.30 – 11.00

Кафе-пауза

11.00 – 13.00

Детето – участник в съдебното производство. Специализирани съдебни състави за работа с деца в Районен и Окръжен Съд гр. Варна. Добри практики. Дискусия.

Лектор съдия Магдалена Давидова, председател на РС Варна

 

13.00 – 13.30

Обяд

 

13.30 – 14.30

Системата за закрила на децата в България. Същност и значение на социалния доклад – представител на РДСП, гр. Варна

Лектор юрисконсулт Елисавета Тодорова