Организационни събития


22.10.2021 г. Уважаеми колеги, в раздел "Протоколи" е публикуван файл, съдържащ линкове на аудио записи от проведените на 17.07.2021 г. и на 16.10.2021 г. семинари.