Организационни събития


21.09.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НА 21.09.2021 Г. ОФИСЪТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА ЩЕ РАБОТИ ДО 14.00 Ч. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ