Организационни събития


10.05.2021 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

            Адвокатският съвет на Адвокатската колегия гр. Варна свиква на 15 и 16 май 2021 год. извънредно общо събрание на колегията на основание чл.93, ал. 2  от ЗА при следния дневен ред:

1. Избор на Председател на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия.

 

Място на провеждане:

На 15.05.2021 год. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в зала „Пресцентър“ на Фестивален и конгресен център – Варна.

На 16.05.2021 год. от 10.00 ч. до 14.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия гр. Варна, ул. “Батак“ №7, ет. 3.

             Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието.

             При липса на кворум на основание чл.81, ал.4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от присъстващите членове.

 

Поканата е публикувана в ДВ бр. № 29/09.04.2021г.