Организационни събития


22.04.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТЧЕТНИТЕ ДОКЛАДИ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ И ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД И ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА 2021 Г. СА ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" /ЗАКРИТАТА/ СЕКЦИЯ НА САЙТА.

 

По време на общото събрание ще се води аудиозапис за пълнота на протокола и следва всички желаещи да се изкажат да се запишат предварително като изказванията ще се извършват по реда на записванията.

 

Адвокатски съвет