АКТУАЛНО


29.11.2021 г. КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ Уважаеми колеги, Поради създадената епидемична обстановка в страната тази година няма да се организират и Коледни тържества за децата до 12 годишна възраст. Можете да получите подаръка на детето си от 14.12.2021 г. до 22.12.2021 г. от офиса на колегията на ул. „Батак“ № 7, ет. 3 след като заявите такъв до 10.12.2021 г. на email office@varnalaw.org. Адвокатски съвет прочети повече

29.11.2021 г. Заповед относно достъпа до офиса на Адвокатска колегия - Варна на ул. Бакат № 7. прочети повече

23.11.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Уведомяваме Ви, че следва да внесете отчетите по приключилите Ви дела като служебни защитници в срок до 30.11.2021 г. Адвокатски съвет прочети повече

09.11.2021 г. Заповед № РД-351/08.11.2021г. на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд – Варна, регламентираща достъпа до Съдебната палата, находяща се в град Варна, площад „Независимост“ №2, за периода от 10.11.2021г. до 30.11.2021г. прочети повече

08.11.2021 г. СКРЪБНА ВЕСТ прочети повече

виж всички »

Организационни събития


22.04.2021 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

            Адвокатският съвет на Адвокатската колегия гр. Варна свиква на 24 и 25.04.2021 год. редовно годишно общо събрание на колегията на основание чл.81, ал. 1 и 2  от ЗА при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Адвокатски съвет - Варна през отчетната 2020 година и приемане на решения по него.

2. Доклад на Контролния съвет.

3. Отчет на Дисциплинарния съд.

4. Приемане бюджет на адвокатски съвет на колегията за финансовата 2021 година.

5. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната.

6. Организационни въпроси.

 

Място на провеждане:

На 24.04.2021 год. от 08.00 ч. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна.

На 25.04.2021 год. от 11.00 ч. до 14.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия гр. Варна, ул. “Батак“ №7, ет. 3.

             Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието.

             При липса на кворум на основание чл.81, ал.4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по-късно и се провежда независимо от присъстващите членове.

 

 

Поканата е публикувана в ДВ бр. № 23/19.03.2021г.