Организационни събития


07.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 07.04.2021 г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.

07.04.2021 г. Пълномощно


07.04.2021 г. Протокол № 1 ИК делегати


07.04.2021 г. Декларация съгласие