Организационни събития


16.03.2021 г. ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 16.03.2021 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА

16.03.2021 г. Протокол 8 pdf