Организационни събития


23.03.2021 г. ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ НАСРОЧЕНО ЗА 03 И 04.04.2021 Г.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

 

 

 

Адвокатски съвет, съгласно чл. 93, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква извънредно Общо събрание на колегията на 03 и 04.04.2021 год. при следния дневен ред:

 

1. Избор на Председател на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия.

 

Извънредното общо събрание ще се проведе на 03.04.2021 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в зала „Европа“ на Фестивален и конгресен център – Варна и на 04.04.2021 год. от 09.00 ч. до 14.00 ч. в офиса на Адвокатска колегия Варна на ул. „Батак“ №7, ет. 3

 

Поканват се всички адвокати да вземат участие в събранието.

 

При липса на кворум на 03.04.2021 год. в 08.00 ч., на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, събранието се отлага за един час по -късно и се провежда независимо от присъстващите членове.

 

 

 

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ