Организационни събития


01.03.2021 г. Уважаеми колеги, Честита баба Марта! Този толкова хубав български празник ни припомня, че най-важните ценности в човешкия свят трябва да са водени от вярата в доброто. Доброто, което ни дава сили, променя света и ни закриля, винаги когато имаме нужда от това. Баба Марта носи пролетта, здравето, щастието и радостта! Ние Ви желаем всичко това, както и любов, благополучие и спечелени дела! Адвокатски съвет - Варна