Организационни събития


13.02.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ЛИНК КЪМ П О З И Ц И Я относно информация в медиите за взети решения на Висшия адвокатски съвет

https://www.vas.bg/bg/a/p-o-z-i-ts-i-ya-otnosno-informatsiya-v-mediite-za-vzeti-resheniya-na-visshiya-advokatski-svet