Организационни събития


11.02.2021 г. Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че с решение на Адвокатски съвет от 11.02.2021 г. насроченото за 20.02.2021 г. извънредно общо събрание на колегията за избор на Председател на Адвокатски съвет се отлага за 08.05.2021 г. Адвокатски съвет