Организационни събития


19.10.2020 г. ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЛА

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с дистанционно провежданите съдебни заседания по граждански дела на Окръжен съд гр. Варна Ви уведомявам, че всеки адвокат, който желае да участва в такива от офиса на колегията на ул. „Пирот“ № 8 А, следва седем дни преди провеждане на заседанието писмено да уведоми Адвокатски съвет, който от своя страна ще уведоми съда.

Председател на Адвокатски съвет