Организационни събития


12.10.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с Решение № 166 от Протокол № 15/03.09.2020 г. на Адвокатски съвет „да се използва софтуерен продукт при разпределение на особените представителства, като в списъка бъдат включени и колегите, които не са вписани като служебни защитници към НБПП“ моля всеки изрично да посочи дали желае да бъде определян за особен представител и съответно в кои области на гражданското право, в срок до 01.11.2020 г.

За ваше улеснение прилагаме бланка на уведомление.

Председател на Адвокатски съвет

12.10.2020 г. Уведомление бланка