Организационни събития


28.09.2020 г. За Адвокатска колегия - Варна бе чест да е домакин на Националната конференция на българската адвокатура!