Организационни събития


01.09.2020 г. КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

КУРСОВЕ  ПО  ЮРИДИЧЕСКИ  АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК  

 

/Обучението се провежда онлайн/

 

Българската юридическа асоциация на Международната организация за развитие на правото със седалище Рим /ИДЛО/ организира за седемнадесета поредна година специализирани курсове по Юридически английски.

 

І. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОСНОВЕН КУРС

 

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

Курсът е предназначен за  практикуващи юристи, преводачи, студенти по право или международни отношения. Целта на обучението е да бъде усъвършенствана специфичната лексика в области на правото като търговско право, дружествено право, облигационно право, вещно право, трудово право, граждански процес и др. Активно се развиват четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.

 

Делнична група: с начало 15 октомври 2020 г. Провежда се във вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2021 година.

 

Съботна група: с начало 10 октомври 2020 г. Провежда се от 12.30  до 14.30 часа. Курсът продължава до месец юни 2021 година.

 

Такса за участие: 580 лева при пълно заплащане на курса или две вноски по 300 лева при плащане на два пъти. Групите да запълват по реда на записването. Записването се потвърждава с плащане в едноседмичен срок от заявяване на участието. При плащане на две вноски втората вноска се дължи до 01 декември 2020г.

 

След успешно завършеното обучение  Българската ИДЛО Алумни Асоциация издава сертификат на курсистите. 

 

  II. ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

 

Обучението се води по специално разработена програма от адвокат Албена Симеонова.

Програмата е направена с изцяло практическа насоченост. Подходяща е за успешно преминалите основния курс на обучение, а също така и за юристи, които имат добро ниво на общ английски и практика в работата с документи.  Работи се интензивно за постигане на отлични комуникационни умения – провеждат се дискусии, обсъждат се казуси, извършват се преводи на документи /съдебни  решения, договори и др./.

 

Делнична група: с начало 14 октомври 2020 г. Провежда се в сряда и петък от 18.30 до 20.30 часа. Курсът продължава до средата на месец февруари 2021 година.

 

Съботна група: с начало 10 октомври 2020 г. Провежда се от 10.30  до 12.30 часа.Курсът продължава до края на месец юни 2021 година.

 

Такса за участие: 580 лева при пълно заплащане на курса или две вноски по 300 лева при плащане на два пъти. Групите да запълват по реда на записването. Записването се потвърждава с плащане в едноседмичен срок от заявяване на участието. При плащане на две вноски втората вноска се дължи до 01 декември 2020 г.

 

След успешно завършеното обучение  Българската ИДЛО Алумни Асоциация издава сертификат на курсистите. 

 

 

За информация и записване:

 

Българска ИДЛО Алумни Асоциация

 

e-mail: bgidloaa@mail.orbitel.bg

тел : 0887 423 336

 

Банкова сметка:

ОББ

BG62UBBS88881000117587

BIC: UBBS BG SF

Българска ИДЛО алумни асоциация