Организационни събития


23.07.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме писмо от доц. д-р Мартин Белов /заместник-декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“/ относно магистърска програма „Защита на основните права“.

Уважаеми дами и господа,

 

Имам удоволствието да Ви информирам, че ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага за първа година магистърска програма „Защита на основните права“. Тя е посветена на най-важните и най-актуални въпроси, свързани с правата на човека в българското, международното и европейското право. В програмата преподават водещи специалисти от теорията и практиката в областта на теорията на правото, конституционното и сравнителното конституционно право, международното публично право, международното частно право и правото на ЕС. Програмата има подчертана практическа насоченост. Студентите в нея ще бъдат запознати с правата на човека в юриспруденцията на българските съдилища, на Конституционния съд, на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека. Предлагат се изключително актуални теми, свързани с правата на човека в глобалното информационно общество и новите технологии, хоризонталното действие на правата на човека в частноправни отношения, защитата на потребителите и др.

 

Магистърската програма „Защита на основните права“ има продължителност от два семестъра. Кандидатстването започва на 1 август 2020 г. Обучението започва на 1 октомври 2020 г. Таксата за програмата е 1800 лева (по 900 лева на семестър).

 

Брошурата с подробна информация за магистърската програма можете да намерите на сайта на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и да изтеглите оттук: https://www.law.uni-sofia.bg/sites/default/files/03%20Master/Brochure%20MA%20human%20rights.pdf  

 

Ще сме Ви благодарни, ако информирате Вашите колеги за предлаганата от нас програма. Считаме, че тя ще представлява интерес и ще е от полза за тях.

23.07.2020 г. Брошура.pdf