Организационни събития


13.07.2020 г. Уважаеми колеги, Във връзка с публикации в сайтовете budnavarna.com и novinite 24.com от 03.07.2020 г. със заглавие „Варненски адвокат обижда непозната по телефона: Вие сте жалка женица(ЗАПИС)“ и качен аудиозапис от разговор между лице представящо се за адвокат Иван Богатов от ВАК с дама, за която твърди, че има задължение към мобилен оператор, Ви уведомяваме за следното:

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с публикации в сайтовете budnavarna.com и novinite 24.com от 03.07.2020 г. със заглавие „Варненски адвокат обижда непозната по телефона: Вие сте жалка женица(ЗАПИС)“ и качен аудиозапис от разговор между лице представящо се за адвокат Иван Богатов от ВАК с дама, за която твърди, че има задължение към мобилен оператор, Ви уведомяваме за следното:

Незабавно след публикациите на 03.07.2020 г. бе сезирана Комисията по нелоялна конкуренция и медиация към Адвокатски съвет при Варненска адвокатска колегия.  Комисията извърши първоначална проверка по случая и излезе с доклад, разгледан и приет на редовно заседание на Адвокатски съвет на 09.07.2020 г.  След взето решение от членовете на съвета се извършва допълнителна проверка относно адвокатско дружество „Константинов и партньори“ където лицето представило се за адвокат в записа е заявило че работи.

Уведомяваме Ви, че от извършената проверка в регистъра на вписаните във ВАК адвокати и в регистъра на вписаните адвокати към Висш АС няма вписан адвокат с имената Иван Богатов.

Адвокатско дружество „Константинов и партньори“ с личен № 2200001053 е вписано в АК Габрово с адрес гр. Севлиево, ул. Мара Белчева № 1. Съдружници  в посоченото адвокатско дружество са адв. Миглена Генкова Иванова от АК Габрово и адв. Кремен Валентинов Константинов от АК Варна.

След справка с посочения на адвокатското дружество сайт с наименование адвокатска кантора „Константинов и партньори“ не беше установено да е вписан като адвокат лицето Иван Богатов.

Адвокатски съвет Варна категорично заявява че подобен начин на водене на разговор между адвокати и клиенти или между длъжници на клиенти на адвоката са недопустими и противоречат на нормите на ЗА и ЕКА на адвоката поради което и не  толерират същите.

След приключване на окончателната проверка ще публикуваме доклада на Комисията по нелоялна конкуренция и медиация към Адвокатски съвет.