Организационни събития


29.07.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ С ПРИЛОЖЕНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомяваме Ви, че считано от 19.06.2020 година реда за определяне на дежурните адвокати се променя. Съгласно предварително утвърдения месечен график, съответно определени адвокати, даващи дежурства в седмиците, при необходимост за участие в неотложни случай съгласно чл. 28 ал. 1 от Закона за правната помощ във времето от 17.00 до 09.00 часа, както и в почивните и празничните дни ще се определят от дежурен член на Комисията по прилагане на Закона за правната помощ, създадена към АС при ВАК, след постъпване на искане за това от съда и разследващите органи на дежурен служебен телефон с номер 0 876 929 138.

Всеки от членовете на комисията ще дава седмични дежурства по предварително обявен месечен график.

При отказ на дежурен адвокат да поеме дежурство без уважителни причини или след опит да бъде осъществен контакт с него се установи, че на посоченият телефон не може да бъде осъществена връзка адвокатът ще бъде изключен от списъка на дежурните адвокати за срок от шест месеца.

 

КАЛИНА МИЛОСЛАВОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС ПРИ ВАК


29.07.2020 г. Вътрешни правила.pdf