АКТУАЛНО


23.09.2020 г. КОНТАКТИ И ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

виж всички »

Организационни събития


23.03.2020 г. Адвокатите преминават през областните КПП само срещу адвокатска карта и декларация

Припомняме, че издадената Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. от министъра на здравеопазването, с която се създадоха КПП като част от противоепидемичните мерки, предизвика напрежение в адвокатската общност. Неяснота при тълкуването на заповедта създаваше текст, според който „преминаването и причините за пътуването „се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност".

След проведения днес разговор министърът на вътрешните работи е приел доводите на адвокатурата и е разпоредил преминаването на адвокати да се осъществява само при представяне на адвокатска карта и декларация.

Писмото от гл. секретар на МВР и декларацията можете да видите от прикачените файлове.

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

https://www.vas.bg/p/d/e/deklaratsiya-9378.pdf

https://www.vas.bg/bg/a/advokatite-preminavat-prez-oblastnite-kpp-samo-sreshchu-advokatska-karta-i-deklaratsiya