АКТУАЛНО


23.09.2020 г. КОНТАКТИ И ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

виж всички »

Организационни събития


22.03.2020 г. КОЛЕГИ, СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО И НА НИКОЙ!

КОЛЕГИ, СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО И НА НИКОЙ!

Такива ще бъдат издавани след изрично искане за това, с посочване на причините и необходимостта от издаване. Заявленията изпращайте на имейла на колегията, обратно на вашите имейли ще се изпращат готовите бележки.

Оригиналът на документи ще бъде предаван в офиса на колегията, при строг пропускателен режим, с оглед извънредното положеине в страната, взетите ограничителни мерки, заповеди, включително и за работа в Адвокатски съвет.