АКТУАЛНО


23.09.2020 г. КОНТАКТИ И ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

виж всички »

Организационни събития


21.03.2020 г. Служебна бележка за придвижване във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се издава от съответния Адвокатски съвет

Със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. министърът на здравеопазването въведе нови противоепидемични мерки, считано от 00.00 ч. на 21.03.2020 г.

Във връзка с т. І.3 от тази заповед, а именно:

"През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случаите на неотложност на пътуването, наложено от полагането на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност", Висшият адвокатски съвет уведомява, че при необходимост от посочената в заповедта на министъра на здравеопазването служебна бележка, същата следва да бъде издадена от адвокатския съвет на колегията, в която е вписан съответният адвокат.

Висш адвокатски съвет

https://news.lex.bg/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5/

 

https://www.vas.bg/bg/a/sluzhebna-belezhka-za-pridvizhvane-vv-vrzka-ss-zapoved-rd-01-14320032020-g-na-ministra-na-zdraveopazvaneto-se-izdava-ot-sotvetniya-advokatski-svet