Организационни събития


31.05.2024 г. Съобщение за обучение по медиация

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Адвокатска колегия-Варна организира за своите членове курс по медиация – сертифициращо обучение за медиатори.

Обучението се провежда от СНЦ„Българска асоциация за медиация“.

Обучител: адвокат и медиатор Албена Пенова.

 

Сертифициращото обучение за медиатори на БАМ – основен курс с продължителност от шест дни /60 учебни часа/ ще се проведе в периода 13-16 юни и 25-26 юни 2024 г. /първо и второ ниво/.

Обучението ще се проведе в гр.Варна, в сградата на Икономически университет - Варна, Конферентна зала 446.

 

За участие в обучението се заплаща такса в размер на 400 лева.

 

За получаване на сертификат се изисква посещение на предвидените часове от обучението – теоретична част и практически занимания, успешно полагане на писмени тестове за теоретически познания, събеседване и изпит за практически умения. Тестовете се провеждат в края на първо и второ ниво, а събеседването и изпитът за практически умения се провеждат по време на практикума.

Обучението се провежда при задължителен минимум от 24 участници и максимум от 34 участници.

 

Сумата за участие в обучението се заплаща само в брой, в офиса на Адвокатска колегия - Варна, при счетоводителя Авидан Османова.

 

За участие в обучението се подава заявление по образец, което е в прикачен файл към настоящото съобщение, само по електронен път на ел.адрес на колегията:  office@varnalaw.org

Срокът за заплащане на таксата за участие и за подаване на заявление за участие е до 07.06.2024 г.

 

 

31.05.2024 г. Заявление за обучение