Организационни събития


21.05.2024 г. Уважаеми колеги, публикуваме покана от фондация "Кера" за обучение на тема: Достъпно правосъдие: "Ефективно участие, защита и работа с лица с интелектуални и/или психосоциални проблеми в досъдебни и съдебни производства".

21.05.2024 г. Покана