Организационни събития


29.03.2024 г. Уважаеми колеги, публикуваме покана за Национална научна конференция "Медиацията в различните обществени сфери", която ще се проведе на 31.05.2024г. в Зала 1 на Икономически университет- Варна

29.03.2024 г. Покана