Организационни събития


29.03.2024 г. Уважаеми колеги, публикуваме писмо във връзка с провеждането на изпит по немски език за участие в стаж в Германия

29.03.2024 г. Стаж