Организационни събития


13.03.2024 г. СЕМИНАР 30.03.2024Г.

Уважаеми колеги,

ЦОА "Кръстю Цончев" и Адвокатска колегия – Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 30.03.2024 г. /събота/ от 09.30 ч. до 13.30 ч. в гр. Варна, в сградата на комплекс "Кампус 90" /конферентна зала/, с адрес: бул."Цар Освободител" № 90, на тема "Преглед на съдебната практика за обида и клевета".

 лектор: съдия Пламен Дацов - Наказателна колегия на Върховния касационен съд.

Сградата разполага със закрит паркинг - 5 лева за цял ден.

Желаещите да участват в семинара следва да заявят участие на електронен адрес на колегията:

office@varnalaw.org