Организационни събития


01.03.2024 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец март 2024г.

Уважаеми колеги,

В приложения файл публикуваме списък на предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през м. март 2024 г. заедно с линкове за участие онлайн в хибридните обучения, чрез платформата Zoom (с изкл. на семинарите на 05, 07, 14, 15 и 28 март, които ще са само в присъствен формат).

 Всеки адвокат може да се записва за обученията след вход в системата с личен адвокатски номер - https://advotraining.bg/

01.03.2024 г. Предстоящи обучения в ЦОА през месец март 2024г.