Организационни събития


19.02.2024 г. Уважаеми колеги, Публикуваме искане за произнасяне на основание чл.121, ал.2 от ЗА до Председателя на Висш адвокатски съвет и Висш адвокатски съвет, отправено от Председателя на АС-Варна.

19.02.2024 г. Искане до ВАС