Организационни събития


13.02.2024 г. Съобщение относно договор със "СИЕЛА НОРМА АД"

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Уведомяваме Ви, че на 08.02.2024 г. Адвокатска колегия - Варна сключи нов едногодишен договор със “СИЕЛА НОРМА“АД за ползване на компютърни правно-информационни системи „Сиела“ – Норми, Съдебна практика, Процедури, Law, Инфо и бонус продукт Сиела Евро.

Всички адвокати, които вече ползват ПИС“Сиела“ продължават да го правят по досегашния ред, без промени.

Адвокатите, които желаят да ползват ПИС“Сиела“ могат да получат данни за потребителско име и парола в офиса на Адвокатска колегия – Варна, от служителя Жана Колева.