Организационни събития


05.02.2024 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец февруари 2024г.

Уважаеми колеги,

В приложения файл публикуваме списък на предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през м. февруари 2024 г. заедно с линкове за участие онлайн в хибридните обучения, чрез платформата Zoom (с изкл. на семинарите на 06, 27 и 29.02.2024 г., както и на курса по медиация, които ще са само в присъствен формат), както и друга допълнителна информация.

05.02.2024 г. Предстоящи обучения в ЦОА през месец февруари 2024г.