Организационни събития


01.02.2024 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Публикуваме в прикачен файл съвместно становище на Адвокатски съвет и Контролен съвет на Адвокатска колегия-Варна, изготвено по повод пресконференция на Светлозар Николов, като част от новото ръководство на ВАК, проведена от същия днес – 01.02.2024 г., пред БТА, на тема: „Адвокатски съвет Варна - актуални проблеми, предизвикателства и перспективи.“

01.02.2024 г. Становище