Организационни събития


30.01.2024 г. Съобщение относно карти за спортни активности

Уважаеми колеги, във връзка с подписания договор за предоставяне на услуги за достъп до спортни обекти, спортни занимания и активности Ви информираме, че към днешна дата са заплатени 20 броя карти. Съгласно условията по договора услугата се активира при минимум 25 заплатени карти и ако не се осигури необходимият брой желаещи, услугата ще бъде предоставена за реално ползване от началото на месец март.

След регистрация в платформата се заплаща месечна такса в размер на 50,00 (петдесет) лева, с ДДС за основна карта на адвокати и едва след това се получава потвърждение за активиране на услугата.

Сумата следва да се превежда по банкова сметка на колегията BG28STSA93000005872063 в банка ДСК.

Крайният срокът за заплащане е удължен до 31.01.2024г.

 

За допълнителна информация може да се обърнете към служителя на ВАК -  Авидан Османова