ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Бахредин Абил Юсеин gsm: 0887693437     Пламен Георгиев Пенев тел.605696; gsm: 0888703326

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

27.10.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВАРНА ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
прочети повече »

23.10.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДОГОВОРЪТ С ЛАКОРДА АД ОТ 2017 Г. Е ПОДНОВЕН, СЧИТАНО ОТ 01.12.2020 Г.
прочети повече »

23.10.2020 г. ОМБУДСМАНЪТ И НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СЪЗДАВАТ БЪРЗА ПИСТА ДО ПРАВОСЪДИЕ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА ОМБУДСМАНЪТ ДИАНА КОВАЧЕВА, НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ (НБПП) И РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ (РКЦ) КЪМ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ В ГРАДОВЕТЕ БЛАГОЕВГРАД, ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВИДИН, ГАБРОВО, КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, ПЕРНИК, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН, СОФИЯ, СТАРА ЗАГОРА И ХАСКОВО, ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.
прочети повече »

23.10.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ТЯХНО РЕШЕНИЕ, СЪГЛАСНО КОЕТО НА АДВОКАТИ, КОИТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА 2020 Г., ДА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТИКЕРИ ЗА 2021 Г.
прочети повече »

20.10.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР
прочети повече »

19.10.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМ ПИСМО ОТ ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД ОТНОСНО ИСКАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ЗА "АДВОКАТСКА СТАЯ". ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

19.10.2020 г. ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЛА
прочети повече »

13.10.2020 г. Уважаеми колеги, С оглед съобщението от 12.10.2020 г. за подаване на уведомления дали желаете да бъде определяни за особен представител и съответно в кои области на гражданското право, Ви уведомявам, че всеки който желае следва да подаде токова, включително и вписаните в НРПП. Председател на Адвокатски съвет
прочети повече »

12.10.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОСОБЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
прочети повече »

28.09.2020 г. За Адвокатска колегия - Варна бе чест да е домакин на Националната конференция на българската адвокатура!
прочети повече »

09.09.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме Решения № 166, 167 и 168 на Адвокатски съвет от Протокол № 15 от 03.09.2020 г.
прочети повече »

01.09.2020 г. КУРСОВЕ ПО ЮРИДИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
прочети повече »

13.08.2020 г. Уважаеми колеги, Запознаваме Ви с писмо изх. № 819/13.08.2020 г. на Висш адвокатски съвет. С решение № 2777/07.08.2020 г. прието на заседание на Висш адвокатски съвет от Протокол № 69 от заседание проведено на 07.08.2020 г. са приети Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма ведно със съответните приложения, които могат да бъдат прочетени на сайта на Висш адвокатски съвет www.vas.bg.
прочети повече »

06.08.2020 г. СТАНОВИЩЕ от Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – гр. Варна относно проекта на Единни вътрешни правила на Висшия адвокатски съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
прочети повече »

31.07.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме постъпило във Висшия адвокатски съвет писмо от Министерство на правосъдието, относно представяне на кандидатури за включване в списъка на арбитрите, които могат да бъдат призовани да участват в арбитражните състави, създадени съгласно Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз. Съгласно резолюцията на Председателя - г-жа Негенцова, ако има желаещи за включване в списъка, моля да изпратят документите си в срок до 20.08.2020 г.
прочети повече »

29.07.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ С ПРИЛОЖЕНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

23.07.2020 г. Уважаеми колеги, Публикуваме писмо от доц. д-р Мартин Белов /заместник-декан на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“/ относно магистърска програма „Защита на основните права“.
прочети повече »

16.07.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ СТАНОВИЩЕТО НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 09.07.2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
прочети повече »

15.07.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ИЗЦЯЛО ПОДКРЕПЯ ПОЗИЦИЯТА НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА ОТ ИЗМИНАЛИТЕ ДНИ.
прочети повече »

14.07.2020 г. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАРТИ SODEXO
прочети повече »

13.07.2020 г. Уважаеми колеги, Във връзка с прекратяването на договора с "БЕНЕФИТ СИСТЕМ БЪЛГАРИЯ" ООД, публикуваме докладите на колегите Митко Гроздев и Ренета Стойчева приети в редовно заседание на Адвокатски съвет от 09.07.2020 г.
прочети повече »

13.07.2020 г. Уважаеми колеги, Във връзка с публикации в сайтовете budnavarna.com и novinite 24.com от 03.07.2020 г. със заглавие „Варненски адвокат обижда непозната по телефона: Вие сте жалка женица(ЗАПИС)“ и качен аудиозапис от разговор между лице представящо се за адвокат Иван Богатов от ВАК с дама, за която твърди, че има задължение към мобилен оператор, Ви уведомяваме за следното:
прочети повече »

06.07.2020 г. Уважаеми колеги, Членовете на Адвокатска колегия - Варна могат да ползват отстъпка от цената на билетите за оперния и театрален афиш на Държавна опера - Варна при ГРУПОВИ посещения.
прочети повече »

01.07.2020 г. Уважаеми колеги, В отговор на многобройни ваши запитвания и изразени мнения относно едномесечното предизвестие от фирма „БЕНЕФИТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за прекратяване на договора...
прочети повече »

30.06.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕД № 48/29.06.2020 г. на Председателя на Варненски адвокатски съвет относно списък на дежурни адвокати за гр. Девня.
прочети повече »

виж всички »