АКТУАЛНО


30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Варна прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Девня прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Провадия прочети повече

02.09.2022 г. КОМАНДИРОВЪЧНО КЪМ ОТЧЕТИТЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, За адвокати, които предоставят правна помощ по служебни защити по досъдебни производства и пред съд извън град Варна напомняме, че следва да се обърнат към служител в Адвокатска колегия – Варна, за да получат командировъчно, което да заверят при явяването си по съответните действия по защита, а в последствие да представят с отчета, ведно с доказателства за направени командировъчни разходи. АС - Варна прочети повече

30.08.2022 г. Дежурни адвокати м.09/2022г. - гр. Варна прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Мария Петрова Петрова gsm: 0889307711     Петя Павлинова Узунова тел.6605916; gsm: 0888442788

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

28.09.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 17 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

22.09.2022 г. 22 СЕПТЕМВРИ- Деня на Независимостта на България! УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Пожелаваме Ви здраве, борбеност, сила и свобода на духа! Бъдете горди, че сте българи и потомци на славен народ! АС - Варна
прочети повече »

21.09.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ЛИНКОВЕ КЪМ ЗВУКОЗАПИСИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 17 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

19.09.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.
прочети повече »

15.09.2022 г. ПИСМО ОТ ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА ОТНОСНО НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЛУЖБА "РЕГИСТРАТУРА".
прочети повече »

02.09.2022 г. ПИСМО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕТО НА АДВОКАТСКИТЕ КАРТИ
прочети повече »

19.08.2022 г. СЕМИНАР 17.09.2022 Г.
прочети повече »

18.08.2022 г. СЕМИНАР НА 22.10.2022 Г.
прочети повече »

15.08.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В Деня на Варна, който отбелязваме по традиция на 15 ти август, Ви пожелаваме здраве, защото имаме ли здраве можем да постигнем всичко! Тъй като днес отбелязваме и големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица нека работейки да ценим добрите думи и мъдрост! Желаем на всички спокойни дни! Честит празник! Адвокатски съвет - Варна
прочети повече »

11.08.2022 г. СЕМИНАР НА 01.10.2022 Г.
прочети повече »

09.08.2022 г. Доклад по законопроект за нов Закон на българската адвокатура на фондация Институт за право и правосъдие
прочети повече »

22.07.2022 г. Относно обучение на адвокати, вписани в в НРПП, с оглед стартиране на електронно отчитане на предоставената правна помощ. В срок до 15.08.2022г. адвокатите, които желаят да подават отчетите си по ЕЕСПП да уведомят по ел.поща адвокатски съвет.
прочети повече »

15.07.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА "КРЪГЛА МАСА" ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА, ПО ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА - СИЛНА И ОБНОВЕНА".
прочети повече »

01.07.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕИНЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ГР. СОФИЯ И ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ZOOM ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.
прочети повече »

28.06.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Публикуваме списък с примерни теми и лектори от сайта на ЦОА" Кръстю Цончев", както и предложения на адвокат Гергана Върбанова. Молим в срок до 05. 07. 2022 г. на електронен адрес office@varnalaw.org да заявите предпочитанията си за обучения, които да бъдат включени в семинарната дейност на Адвокатска колегия - Варна.
прочети повече »

16.06.2022 г. Уважаеми колеги, Спортен клуб „Адвокат” Ви кани да вземете участие в традиционния тенис турнир за адвокати (Открит за всички юристи), който се провежда ежегодно в Априлци:
прочети повече »

10.06.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ писмо-покана за участие в международна онлайн конференция на 17 юни 2022г.
прочети повече »

20.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАН ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ И ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СЪВМЕСТЕН КОНГРЕС НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АДВОКАТУРИ (FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE - FBE) И СЪЮЗА НА АДВОКАТУРИТЕ И ПРАВНИТЕ ОБЩЕСТВА НА ЕВРОПА (COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE - CCBE). АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА
прочети повече »

17.05.2022 г. МЕЖДУНАРОДЕН СТАЖ ЗА МЛАДИ АДВОКАТИ "STAGE INTERNATIONAL"
прочети повече »

17.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА И ЛИНКОВЕ КЪМ ЗВУКОЗАПИСИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 13 И 14 МАЙ 2022 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

05.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЕМИНАРИ В ЦОА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.
прочети повече »

04.05.2022 г. СЕМИНАР НА ТЕМА "НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ (ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ; ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ, НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ; В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ)"
прочети повече »

01.05.2022 г. ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА В РЕГИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
прочети повече »

01.04.2022 г. ЗАПОВЕД № 93/31.03.2022 Г. НА РАЙОНЕН СЪД - ПРОВАДИЯ
прочети повече »

14.03.2022 г. НА ВНИМАНИЕТО НА УКРАИНЦИТЕ, ВЛИЗАЩИ В БЪЛГАРИЯ
прочети повече »

виж всички »