АКТУАЛНО


28.02.2024 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. МАРТ 2024г. -гр. ВАРНА прочети повече

28.02.2024 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. МАРТ 2024г. -гр. ДЕВНЯ прочети повече

28.02.2024 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. МАРТ 2024г. -гр. ПРОВАДИЯ прочети повече

28.02.2024 г. Детски летен лагер „Бригантина“ к.к. Албена - за деца на членове на ВАК Съобщение за ДЕТСКИ ЛЕТЕН ЛАГЕР „Бригантина“ к.к. Албена Пакетни цени : • 540 лв – легло в тройна/четворна стая за дете от 7 до 14 години • 612 лв – легло в тройна/ четворна стая за дете от 14 до 18 години • 738 лв – легло в двойна стая на възрастен (над 18 години) • 270 лв – дете до 2 години Горепосочените цени са на човек, за 9 нощувки (от 5 до 13.08.2024г) с включено хранене на шведска маса (закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря). Резервации се приемат след постъпило авансово плащане на 50% от сумата до 31.03.2024г и остатъка от сумата до 10.07.2024г по сметката на АК – ВАРНА: IBAN – BG28STSA93000005872063 BIC – STSABGSF Основание на плащане: Имена, възраст и тип легло (в двойна или тройна/четворна стая) Моля, да ни изпращате сканирано платежно нареждане на e-mail: office@varnalaw.org , относно/тема : ДЕТСКИ ЛАГЕР прочети повече

26.02.2024 г. СКРЪБНА ВЕСТ прочети повече

виж всички »

ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Борислав Георгиев Борисов gsm: 0888437815     Борислава Ангелова Андреева gsm: 0888978847
Валентин Миланов Вълчанов gsm: 0887295347     Ради Добрев Неделчев тел.086820800; gsm: 0878712425

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

01.03.2024 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец март 2024г.
прочети повече »

26.02.2024 г. БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА
прочети повече »

19.02.2024 г. Уважаеми колеги, Публикуваме искане за произнасяне на основание чл.121, ал.2 от ЗА до Председателя на Висш адвокатски съвет и Висш адвокатски съвет, отправено от Председателя на АС-Варна.
прочети повече »

13.02.2024 г. Съобщение относно договор със "СИЕЛА НОРМА АД"
прочети повече »

08.02.2024 г. Уважаеми колеги, В раздел "Протоколи" е публикуван протокола от Общото Събрание на ВАК проведено на 27.01.2024г.
прочети повече »

05.02.2024 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец февруари 2024г.
прочети повече »

04.02.2024 г. ПРОТОКОЛ № 10 на ИК - произнасяне по жалба
прочети повече »

04.02.2024 г. ПРОТОКОЛ № 11 на ИК - обявяване на резултати
прочети повече »

04.02.2024 г. ПРОТОКОЛ № 12 на ИК - избрани делегати
прочети повече »

02.02.2024 г. Протокол №9 на ИК
прочети повече »

01.02.2024 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Публикуваме в прикачен файл съвместно становище на Адвокатски съвет и Контролен съвет на Адвокатска колегия-Варна, изготвено по повод пресконференция на Светлозар Николов, като част от новото ръководство на ВАК, проведена от същия днес – 01.02.2024 г., пред БТА, на тема: „Адвокатски съвет Варна - актуални проблеми, предизвикателства и перспективи.“
прочети повече »

30.01.2024 г. Съобщение относно карти за спортни активности
прочети повече »

28.01.2024 г. ПРОТОКОЛ № 6 на ИК - произнасяне по жалба
прочети повече »

28.01.2024 г. ПРОТОКОЛ № 7 на ИК -резултати
прочети повече »

28.01.2024 г. ПРОТОКОЛ № 8 на ИК - избрани делегати и допуснати до допълнителен избор.
прочети повече »

26.01.2024 г. ПРОТОКОЛ № 4 на ИК
прочети повече »

25.01.2024 г. Уважаеми колеги, в раздел " протоколи" е публикуван Доклад на Контролния съвет при Адвокатска колегия- Варна за 2023г.
прочети повече »

23.01.2024 г. Уважаеми колеги, уведомявам Ви, че е постъпила жалба от адв. Светлозар Николов срещу решението на Избирателната комисия по допускането на 28 от обявените кандидати. Имената на тенденциозно изброените колеги са посочени в жалбата, а мотива за обжалването е, че същите не са си платили членския внос, което е невярно. Приложение: Жалба вх.№114/19.01.2024г. по описа на ВАдвС Председател на АС : Тодор Касабов
прочети повече »

23.01.2024 г. Уважаеми колеги, в раздел " протоколи" е публикуван Отчетен доклад за дейността на Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия- Варна за периода 01.01.2023г. -31.12.2023г.
прочети повече »

22.01.2024 г. Уважаеми колеги, публикуваме писмо от Висш адвокатски съвет с Решение №1114/11.01.2024 г. относно встъпителните вноски към ВАдвС.
прочети повече »

22.01.2024 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2023Г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТЪТ ЗА 2024Г.
прочети повече »

22.01.2024 г. Уважаеми колеги, в раздел "протоколи" са публикувани Отчет за дейността на Съвета на АК-Варна за 2023г. и Отчет за изпълнението на бюджета на АК - Варна за 2023г.
прочети повече »

19.01.2024 г. Съобщение относно подписан договор на Висш Адвокатски съвет за застраховка "Професионална отговорност" за 2024 г. за адвокатите в страната.
прочети повече »

19.01.2024 г. Протокол №3 на ИК
прочети повече »

18.01.2024 г. Уважаеми колеги, Публикуваме съобщение от Председателя на АС на ВАК до членовете на Адвокатска колегия - град Варна.
прочети повече »

виж всички »