ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Андрей Димов Андреев тел.0888412268; gsm: 0884110731     Валентина Вичева Софрониева тел.637376; gsm: 0889203877
Венета Атанасова Атанасова gsm: 0893774401     Галина Ангелова Бояджиева тел.615913; gsm: 0887873248
Иван Илиев Иванов gsm: 0888376627     Мариета Иванова Петрова gsm: 0888753850
Росица Рафаелова Гочева gsm: 0884353240

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

04.06.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР Тема: „Електронни документи: материално-правен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“
прочети повече »

26.05.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА 27.06.2021 Г.
прочети повече »

16.05.2021 г. П Р О Т О К О Л № 17 на Избирателната комисия от произведения на 15-16.05.2021г. избор на ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА
прочети повече »

16.05.2021 г. ПРОТОКОЛ № 18 / 16.05.2021 ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА
прочети повече »

15.05.2021 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ – ВАРНА НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА ПРОТОКОЛ № 13 / 15.05.2021 г. Днес, 15.05.2021 г., в 12:00 ч. в офиса на АК-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Батак“ № 7, ет. 3 се проведе заседание на Избирателната комисия, назначена на основание чл. 101 от ЗА с решения № 260-262 по протокол № 25/15.12.2020 г. на съвместно заседание на Адвокатския съвет, Контролния съвет
прочети повече »

12.05.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На 15 и 16 май 2021 г. ще се проведе извънредно Общо събрание на Варненска адвокатска колегия за избор на Председател на Адвокатския съвет.
прочети повече »

11.05.2021 г. ПЪЛНОМОЩНО
прочети повече »

10.05.2021 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДИМИТЪР ПЕТРОВ /пълен запис/
прочети повече »

10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ИВАН РАЛЧЕВ
прочети повече »

10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ МАДЛЕН СЛАВОВА
прочети повече »

10.05.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СТАНКО СТАНЕВ
прочети повече »

02.05.2021 г. ПРОТОКОЛ № 9 НА ИК ОТ 02.05.2021 Г.
прочети повече »

02.05.2021 г. ПРОТОКОЛ № 8 НА ИК ОТ 02.05.2021 Г.
прочети повече »

26.04.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" В ЗАКРИТАТА СЕКЦИЯ НА САЙТА Е ПУБЛИКУВАН ДОКЛАДЪТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ ЗА 2020 Г.
прочети повече »

25.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 5 НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.
прочети повече »

25.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 6 НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.
прочети повече »

22.04.2021 г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

22.04.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТЧЕТНИТЕ ДОКЛАДИ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ И ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД И ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ЗА 2021 Г. СА ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" /ЗАКРИТАТА/ СЕКЦИЯ НА САЙТА.
прочети повече »

16.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 3 / 14.04.2021 г. НА ИК ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
прочети повече »

13.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 2/12.04.2021 г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.
прочети повече »

07.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 07.04.2021 г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.
прочети повече »

31.03.2021 г. Уважаеми колеги, На извънредно заседание на Адвокатски съвет проведено на 31.03.2021 г. се взеха решения, с които провеждането на извънредното общо събрание на колегията се отлага за 15 и 16 май 2021 г. Насроченото извънредно събрание на колегията за 03 и 04 април 2021 г. няма да се проведе. Адвокатски съвет
прочети повече »

30.03.2021 г. ПУБЛИКАЦИЯ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА 24 И 25 АПРИЛ 2021 Г.
прочети повече »

29.03.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА
прочети повече »

виж всички »