ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Петър Павлов Димитров тел.613695; gsm: 0887974250

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

03.03.2021 г. Честит национален празник! Честит 3-ти март! Уважаеми колеги, Бъдете здрави и достойни българи! Възползвайте се от свободата, която предците ни извоюваха, използвайте я за добро и правете хората щастливи! Бог да пази България! Адвокатски съвет - Варна
прочети повече »

01.03.2021 г. Уважаеми колеги, Честита баба Марта! Този толкова хубав български празник ни припомня, че най-важните ценности в човешкия свят трябва да са водени от вярата в доброто. Доброто, което ни дава сили, променя света и ни закриля, винаги когато имаме нужда от това. Баба Марта носи пролетта, здравето, щастието и радостта! Ние Ви желаем всичко това, както и любов, благополучие и спечелени дела! Адвокатски съвет - Варна
прочети повече »

19.02.2021 г. Уважаеми колеги, Публикуваме писмо от Висш адвокатски съвет относно предстоящо приоритетно ваксиниране на адвокатите срещу COVID – 19.
прочети повече »

13.02.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ЛИНК КЪМ П О З И Ц И Я относно информация в медиите за взети решения на Висшия адвокатски съвет
прочети повече »

11.02.2021 г. Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че с решение на Адвокатски съвет от 11.02.2021 г. насроченото за 20.02.2021 г. извънредно общо събрание на колегията за избор на Председател на Адвокатски съвет се отлага за 08.05.2021 г. Адвокатски съвет
прочети повече »

10.02.2021 г. Уважаеми колеги, В раздел "Протоколи" на сайта е публикувана информация относно разпределените служебни защити и особени представителства през изминалата 2020 г.
прочети повече »

07.02.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, от встъпването на настоящия Адвокатски съвет измина точно една година. През този период от време успяхме да изпълним това което обещахме, информирайки Ви ежедневно както за работата на съвета, така и за важните въпроси, които касаят адвокатурата. Поставихме началото на по-добра организация на служебните защити и прозрачност при разпределянето на особените представителствата. Занапред и до края на мандата ще продължим да работим в интерес на адвокатурата! Секретар на АС - Варна
прочети повече »

05.02.2021 г. Обявление от НБПП за допълнителен конкурс за избор на адвокати за областите Варна, Велико Търново и Стара Загора до запълване на първоначално определения със Заповед №75/27.11.2020г. на Председателя на НБПП брой от по 20 адвоката за съответната област.
прочети повече »

04.02.2021 г. ВАдвС: Адвокатите да могат да учредяват еднолично адвокатско дружество
прочети повече »

02.02.2021 г. ТОГИ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНО НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА КОЛЕГИЯТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ТОГИ
прочети повече »

26.01.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че в условията на пандемията от COVID-19 и въведените противоепидемични мерки, Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" осъществява своята семинарна дейност в електронна среда чрез провеждане на онлайн семинари.
прочети повече »

14.01.2021 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

13.01.2021 г. Уважаеми колеги, В брой 3 от 12.01.2021 г. е публикувана поканата на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия за свикване на извънредно общо събрание на колегията за избор на Председател на Адвокатски съвет на 20.02.2021 г. от 08.00 ч. в "Зала 1" на Фестивален и конгресен център гр. Варна.
прочети повече »

07.01.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ РЕШЕНИЕ № 3152 ОТ 11.12.2020 Г. НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ.
прочети повече »

05.01.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

04.01.2021 г. ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 04.01.2021 Г. НА ИК
прочети повече »

24.12.2020 г. Прокотол № 4/24.12.2020г.на ИК.
прочети повече »

21.12.2020 г. Протокол № 3/21.12.2020г. на ИК.
прочети повече »

18.12.2020 г. ИЗБОРИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС - СРОК И НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА И ПЪЛНОМОЩНО.
прочети повече »

10.12.2020 г. ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

08.12.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Днес за последен път в рамките на този мандат се обръщам към Вас в качеството ми на председател на Адвокатския съвет. Благодаря на всички, които ми гласуваха доверие и които подкрепяха работата на Адвокатския съвет!
прочети повече »

03.12.2020 г. РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

01.12.2020 г. Уважаеми колеги, В днешно редовно заседание на АС бе приет доклад на комисията извършила проверка относно СМР на почивната база на колегията в с. Аспарухово, с която можете подробно да се запознаете.
прочети повече »

30.11.2020 г. ОТСРОЧВАНЕ НА ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД ВАРНА
прочети повече »

26.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ РЕДИЦА НАШИ КОЛЕГИ, НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРЕЖИВЯВАТ ТЕЖКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВИРУСА НА COVID 19. НЯКОИ ОТ ТЯХ ТРАГИЧНО ЗАГУБИХА И БЛИЗКИТЕ СИ.
прочети повече »

виж всички »