ДОБРЕ ДОШЛИ

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

05.12.2023 г. ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ-ВАРНА, НА 27 И 28 ЯНУАРИ 2024Г.,ОБНАРОДВАНА В "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК", БР.101 ОТ 05.12.2023Г.
прочети повече »

30.11.2023 г. Държавен куклен театър - постановка „Приказна Коледа“. на 10.12.2023 г. /неделя/ от 14 ч. или от 18 ч.
прочети повече »

28.11.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец декември 2023г.
прочети повече »

27.11.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 18.11.2023 Г. СЕМИНАР, ЗАЕДНО С ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. Д-Р НИКОЛАЙ КОЛЕВ, КОИТО ОБХВАЩАТ ТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ЗАСЕГНАТИ В ТУЛКУВАТЕЛНОТО РЕШЕНИЕ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

23.11.2023 г. Уважаеми колеги, публикуваме получените поздравителни писма по случай Деня на българската адвокатура
прочети повече »

22.11.2023 г. Честит Ден на българската адвокатура!
прочети повече »

16.11.2023 г. Оферта за спортни карти
прочети повече »

10.11.2023 г. Покана за допълнителни билети за театрална постановка на 21.11.2023 г.
прочети повече »

08.11.2023 г. Деня на българската адвокатура 24 ноември от 19:30 часа
прочети повече »

07.11.2023 г. СЕМИНАР 18.11.2023г. на тема "Дружеството с ограничена отговорност след Тълкувателно решение №1 от 31.05.2023г. по тълк. д. №1/2020г., ОСТК, ВКС".
прочети повече »

03.11.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец ноември 2023г.
прочети повече »

03.11.2023 г. Покана по случай Деня на българската адвокатура Театрална постановка и коктейл на 21 ноември
прочети повече »

27.10.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 21.10.2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

10.10.2023 г. СЕМИНАР 21.10.2023г. от 09:30ч.до 13:00ч. на тема "Дружество с променлив капитал-нови правни възможности"
прочети повече »

06.10.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец октомври 2023г.
прочети повече »

05.10.2023 г. Уважаеми колеги, Публикуваме съобщение от Председателя на АС на ВАК до членовете на Адвокатска колегия - град Варна.
прочети повече »

03.10.2023 г. Уважаеми колеги, публикуваме писмо от Международния банков институт Представяме Ви покана за сертифициран семинар, включващ най-новата съдебна практика на тема "Ипотечно кредитиране. Обезпечения на кредитни правоотношения. Практически проблеми относно предсрочна изискуемост на вземания по кредитни правоотношения/актуална съдебна практика/, който ще се проведе присъствено/и с опция за онлайн участие/ на 23 октомври 2023г. с лектор съдия Красимир Машев, Апелативен съд София.
прочети повече »

27.09.2023 г. Уважаеми колеги, публикуваме покана от Фондация "Кера" Покана за работна дискусия на тема "Лица с психосоциални увреждания, обвинени в престъпление: Следва ли да отпаднат експертизите на вменяемостта и ако да, с какво биха могли да бъдат заменени." Дискусията ще се проведе онлайн на 28.09.2023г.от 15:30 часа.
прочети повече »

27.09.2023 г. Уважаеми колеги, публикуваме писмо от Центъра за изследване на демокрацията
прочети повече »

05.09.2023 г. СЕМИНАР 16.09.2023Г.
прочети повече »

25.07.2023 г. Уважаеми колеги, публикуваме покана от Христо Павлов - Директор "Симфониета - Враца".
прочети повече »

25.07.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 22.07.2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

30.06.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец юли 2023г.
прочети повече »

30.06.2023 г. СЕМИНАР 22.07.2023Г.
прочети повече »

20.06.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 17.06.2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

виж всички »