ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Волен Венелинов Ганчев тел.633310; gsm: 0888973775     Десислава Георгиева Черкезова тел.0897890339; gsm: 0897890339
Меглена Костадинова Младенова тел.630209; gsm: 0888946925     Росен Живков Иванов gsm: 0897835998

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

09.08.2022 г. Доклад по законопроект за нов Закон на българската адвокатура на фондация Институт за право и правосъдие
прочети повече »

22.07.2022 г. Относно обучение на адвокати, вписани в в НРПП, с оглед стартиране на електронно отчитане на предоставената правна помощ. В срок до 15.08.2022г. адвокатите, които желаят да подават отчетите си по ЕЕСПП да уведомят по ел.поща адвокатски съвет.
прочети повече »

15.07.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА "КРЪГЛА МАСА" ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА, ПО ПРОЕКТ "БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА - СИЛНА И ОБНОВЕНА".
прочети повече »

01.07.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕИНЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ГР. СОФИЯ И ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ZOOM ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.
прочети повече »

28.06.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Публикуваме списък с примерни теми и лектори от сайта на ЦОА" Кръстю Цончев", както и предложения на адвокат Гергана Върбанова. Молим в срок до 05. 07. 2022 г. на електронен адрес office@varnalaw.org да заявите предпочитанията си за обучения, които да бъдат включени в семинарната дейност на Адвокатска колегия - Варна.
прочети повече »

16.06.2022 г. Уважаеми колеги, Спортен клуб „Адвокат” Ви кани да вземете участие в традиционния тенис турнир за адвокати (Открит за всички юристи), който се провежда ежегодно в Априлци:
прочети повече »

10.06.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ писмо-покана за участие в международна онлайн конференция на 17 юни 2022г.
прочети повече »

20.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАН ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ И ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СЪВМЕСТЕН КОНГРЕС НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АДВОКАТУРИ (FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE - FBE) И СЪЮЗА НА АДВОКАТУРИТЕ И ПРАВНИТЕ ОБЩЕСТВА НА ЕВРОПА (COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE - CCBE). АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА
прочети повече »

17.05.2022 г. МЕЖДУНАРОДЕН СТАЖ ЗА МЛАДИ АДВОКАТИ "STAGE INTERNATIONAL"
прочети повече »

17.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА И ЛИНКОВЕ КЪМ ЗВУКОЗАПИСИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 13 И 14 МАЙ 2022 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

05.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЕМИНАРИ В ЦОА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.
прочети повече »

04.05.2022 г. СЕМИНАР НА ТЕМА "НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ (ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ; ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ, НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ; В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ)"
прочети повече »

01.05.2022 г. ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА В РЕГИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
прочети повече »

01.04.2022 г. ЗАПОВЕД № 93/31.03.2022 Г. НА РАЙОНЕН СЪД - ПРОВАДИЯ
прочети повече »

14.03.2022 г. НА ВНИМАНИЕТО НА УКРАИНЦИТЕ, ВЛИЗАЩИ В БЪЛГАРИЯ
прочети повече »

08.03.2022 г. Честит 8 – ми март на всички дами! Бъдете здрави, обичани, значими и неповторими! Заместник председател Димитър Чавеев и Адвокатски съвет Варна
прочети повече »

01.03.2022 г. Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" включва в обучителната си програма извънреден семинар на тема: "Практически аспекти на бежанското право: да помогнем на човека в беда" с лектор: адвокат Илиана Савова, който ще се проведе на 07.03.2022 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 13:00 ч. в платформата Zoom.
прочети повече »

28.02.2022 г. Съвместен семинар на Центъра за обучение на адвокати “Кръстю Цончев” и Адвокатски съвет – Варна
прочети повече »

24.02.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ НА ЮРИСТИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД.
прочети повече »

23.02.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В портала на НБПП /рубрика Новини/, във връзка с проект обявен със Заповед №68/23.11.2021г., е публикувано съобщение за удължаване срока за подаване на документи за участие в допълнителен конкурс. ЛИНК КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО: https://mjs.bg/home/index/1f55c6f1-04cc-43aa-a6cb-14a5a3ec83db
прочети повече »

18.02.2022 г. Уважаеми колеги, в раздел "Протоколи" е публикувано становище на Адвокатски съвет Варна, относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходно облагане, № 47-254-01-11, внесен от Любомир Каримански и група народни представители на 26.01.2022г. и Предложение вх. № 47-254-04-19 от 11.02.2022г. за изменение на законопроекта за Изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, внесено от Петър Николаев Петров и група депутати.
прочети повече »

07.02.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ГПК, В ЧАСТТА ЗА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО.
прочети повече »

06.02.2022 г. ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 06.02.2022 Г. НА ИК
прочети повече »

06.02.2022 г. ПРОТОКОЛ № 10 ОТ 06.02.2022 Г. НА ИК
прочети повече »

02.02.2022 г. Доклад от Мадлен Славова за проведена среща с Регионалния директор на Агенцията по вписванията Варна.
прочети повече »

виж всички »