ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Маруся Божидарова Попова тел.623737; gsm: 0895645483     Румен Кирилов Кръстев gsm: 0879627354
Таня Иванова Иванова тел.648608; gsm: 0887260561

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

06.02.2023 г. Протокол №15/06.02.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

06.02.2023 г. Протокол №16/06.02.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

06.02.2023 г. Протокол №17/06.02.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

06.02.2023 г. Протокол №18/06.02.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

02.02.2023 г. Протокол №14/31.01.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

01.02.2023 г. Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви , че допълнителния избор за органи на Адвокатската колегия ще се проведе на 05.02.2023г. от 09:00 часа до 16:00 часа в офиса на колегията на ул."Батак" №7.
прочети повече »

31.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН АУДИОЗАПИС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 21 ЯНУАРИ 2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

31.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С оглед писмо от посолството на Република Полша и интересът на полски граждани и фирми нуждаещи се от правна защита Ви информираме: В срок до 10.02.2023г. можете да изпратите данните си в случай, че владеете полски език писмено и говоримо . Ще бъдете включени в списък на официалната страница на Посолството на Република Полша. Адвокатски съвет
прочети повече »

30.01.2023 г. Протокол №12/30.01.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

30.01.2023 г. Протокол №13/30.01.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

30.01.2023 г. Съобщение относно решение на Висш Адвокатски съвет за сключване на договор за застраховка по риска "Професионална отговорност".
прочети повече »

30.01.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец февруари 2023г.
прочети повече »

30.01.2023 г. Протокол №10/30.01.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

30.01.2023 г. Протокол №11/30.01.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

27.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право” Ви канят на предстоящите си национални присъствени семинари и уебинари.
прочети повече »

27.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ОТЧЕТ НА СЕКРЕТАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2022Г.
прочети повече »

25.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И ДОКЛАДА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ- ВАРНА ЗА 2022Г.
прочети повече »

25.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ЗА 2022Г.
прочети повече »

25.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2022Г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2023Г.
прочети повече »

24.01.2023 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

24.01.2023 г. Протокол №8/24.01.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

23.01.2023 г. Извлечение от протокол на заседание на Адвокатски съвет проведено на 23.01.2023 година
прочети повече »

20.01.2023 г. Протокол №7/20.01.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

18.01.2023 г. Протокол №6/18.01.2023г. на Избирателната комисия
прочети повече »

17.01.2023 г. ПРОТОКОЛ №5/16.01.2023Г. - ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
прочети повече »

виж всички »