АКТУАЛНО


05.06.2020 г. Близо 200 онлайн съдебни заседания отчита Адвокатска колегия-Варна
прочети повече »

29.05.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М.ЮНИ 2020 Г.
прочети повече »

29.04.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕД № 32/27.04.2020 г. и ЗАПОВЕД № 33/27.04.2020 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА ВЕДНО С ПРАВИЛА КЪМ ТЯХ.
прочети повече »

28.04.2020 г. Адвокати оборудваха зала за виртуално участие в съдебни заседания
прочети повече »

28.04.2020 г. Заповед № 58/23.04.2020 г. на Председателя на Районен съд Варна за провеждане на открити съдебни заседания от разстояние.
прочети повече »

23.04.2020 г. ПИСМО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТА НА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ.
прочети повече »

16.04.2020 г. 16 АПРИЛ - ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА.
прочети повече »

15.04.2020 г. УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 16.04.2020 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ДЕЛОВОДСТВОТО НА АК - ВАРНА ЩЕ РАБОТИ ДО 12.00 Ч.
прочети повече »

03.04.2020 г. Дарителска сметка, разкрита от Висш адвокатски съвет от името на българската адвокатура, в помощ на възникналите неотложни нужди вследствие на пандемията COVID - 19.
прочети повече »

03.04.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М.АПРИЛ 2020 Г.
прочети повече »

02.04.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС.
прочети повече »

02.04.2020 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА ЗА ПЕРИОДА 07.02.2020 Г. - 31.03.2020 Г.
прочети повече »

01.04.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДАВАНЕ НА ОТЧЕТИТЕ ПО ЗПП.
прочети повече »

31.03.2020 г. РЕШЕНИЕ НА НБПП ОТ 30.03.2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ДОПУСКАНЕТО, ОПРЕДЕЛЯНЕТО И НАЗНАЧАВАНЕТО НА РЕЗЕРВНИ ЗАЩИТНИЦИ.
прочети повече »

31.03.2020 г. ПОЗИЦИЯ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРЕЛБАТА ПО КОЛАТА НА АДВ. СВЕТЛА ВАСИЛЕВА, ЧЛЕН НА ВАК.
прочети повече »

30.03.2020 г. НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА, ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2020 Г.
прочети повече »

20.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЗАПОЗНАВАМ ВИ СЪС ЗАПОВЕД НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРС, КАКТО И С ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОДАВАНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА ПО ДЕЛА В ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.
прочети повече »

20.03.2020 г. ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ, КОЛЕГИ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НЕКА ПРОЛЕТТА НИ ДОНЕСЕ МНОГО НАДЕЖДА И ОПТИМИЗЪМ ЗА ПО - ДОБРИ ВРЕМЕНА!
прочети повече »

19.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19.
прочети повече »

18.03.2020 г. РЕШЕНИЯ НА ВСС ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.03.2020 Г.
прочети повече »

18.03.2020 г. ОБНАРОДВАХА ПРОМЕНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.
прочети повече »

18.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 41/16.03.2020 г. НА РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА.
прочети повече »

18.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЪЛЖИМИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА М.АПРИЛ И М.МАЙ 2020 Г.КЪМ ВАК.
прочети повече »

17.03.2020 г. Уважаеми колеги, След отправено запитване до Ръководителя на Служба по вписвания на 16.03.2020 г. Ви запознавам с постъпил отговор с вх. № 407/17.03.2020 г., с което сме уведомени, че от днес 17.03.2020 г. Службата по вписвания ще издава и приема писмени справки. Възникналото неудобство от предходните дни е било създадено с оглед предприетите ограничителни мерки за достъп и в очакване на съответните действия на Министъра на правосъдието.
прочети повече »

17.03.2020 г. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ НУЛЕВА ВНОСКА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2020 Г. ДО 31.05.2020 Г.
прочети повече »