АКТУАЛНО


12.11.2019 г. Предложение от ИК "Труд и право"
прочети повече »

06.11.2019 г. Уведомление от ЧСИ Константин Павлов - район на действие ОС - Пловдив.
прочети повече »

01.11.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ - М.НОЕМВРИ.2019 Г.
прочети повече »

01.10.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ ”КРЪСТЮ ЦОНЧEВ” И АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА ОРГАНИЗИРАТ СЛЕДНИТЕ СЕМИНАРИ:
прочети повече »

26.08.2019 г. ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
прочети повече »

07.08.2019 г. Уважаеми колеги,публикуваме Писмо от ВСС относносно образец на заявление по пар.152, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на АПК, информация за което е качена на сайта на ВСС, както и на сайта на ВАдвС, в раздел "Съобщения" Съобщение от ВСС за публикуван образец на заявление по пар.152, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на АПК и текст на чл. 137 ал.2 от АПК- Съобщенията до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, организациите и адвокатите се връчват на посочения в производството пред административния орган електронен адрес, освен ако по делото не посочат друг електронен адрес. Ако не са участвали в производството пред административния орган, задължително посочват електронен адрес съгласно Закона за електронното управление или електронен адрес съгласно чл. 360е, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, на който могат да се изпращат електронни изявления от органите на съдебната власт.
прочети повече »

27.06.2019 г. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

24.06.2019 г. ПОЧИВНИ БАЗИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

17.06.2019 г. Уважаеми колеги, На 15.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на българската адвокатура, на която освен организационни въпроси, нови предложения в проекта на ЗИДЗА на Висш АС, бяха обсъдени и предложение от адв. Валя Гигова относно изменения в ГПК и доклад от адв. Милен Ралчев относно изменения процесуалните и материалните закони, които публикуваме.
прочети повече »

06.06.2019 г. ПРОЕКТ ЗИДЗА
прочети повече »

31.05.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. ЮНИ 2019 г.
прочети повече »

03.05.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ - М.МАЙ 2019 г.
прочети повече »

15.04.2019 г. Уважаеми колеги, Публикуваме докладите на доц. д-р Масис Хаджолян и на адв. Петър Обретенов, които бяха представени на тържествено честване на 140 години Търновска конституция на 15.04.2019г. в Икономически университет Варна.
прочети повече »

12.04.2019 г. ВАРНЕНСКИ АДВОКАТ ОТИВА НА СЪД ЗА ИЗМАМА НАД 500 000 ЛВ.
прочети повече »

01.04.2019 г. ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА КАРТИТЕ MULTISPORT!
прочети повече »

29.03.2019 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ- МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 Г.
прочети повече »

27.03.2019 г. ТОГИ Уважаеми колеги, Публикуваме решение на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ от 13.05.2010г. относно явяването на адвокати без тоги в съдебно заседание.
прочети повече »

21.03.2019 г. ПРОЛЕТЕН БАЛ НА ЮРИСТИТЕ.
прочети повече »

20.03.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВПИСАНИТЕ АДВОКАТИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

07.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМЕ ЗИДЗА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС, ЗА ИНФОРМАЦИЯ.
прочети повече »

15.02.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Уважаеми колеги, току - що получихме настоящото съобщение от Висш адвокатски съвет, което публикуваме на сайта на Адвокатска колегия - Варна. Същото ще бъде изпратено на имейлите на всички колеги. Председател: Юлиян Георгиев
прочети повече »

14.02.2019 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ.
прочети повече »

14.02.2019 г. ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП.
прочети повече »

13.02.2019 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), Ви моля да извършите справка по този закон чрез системата на ЛАКОРДА . Същественото в закона е да се даде отговор задължени лица ли са адвокатите по смисъла на чл. 4 т.15 и т.16 от закона. След консултация с Висшия адвокатски съвет получихме от тях следните примерни документи :
прочети повече »

31.01.2019 г. Списък на дежурните адвокати за м. 02.2019г.
прочети повече »