АКТУАЛНО


31.03.2020 г. РЕШЕНИЕ НА НБПП ОТ 30.03.2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ДОПУСКАНЕТО, ОПРЕДЕЛЯНЕТО И НАЗНАЧАВАНЕТО НА РЕЗЕРВНИ ЗАЩИТНИЦИ.
прочети повече »

31.03.2020 г. ПОЗИЦИЯ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРЕЛБАТА ПО КОЛАТА НА АДВ. СВЕТЛА ВАСИЛЕВА, ЧЛЕН НА ВАК.
прочети повече »

30.03.2020 г. НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА, ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2020 Г.
прочети повече »

20.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЗАПОЗНАВАМ ВИ СЪС ЗАПОВЕД НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРС, КАКТО И С ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОДАВАНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА ПО ДЕЛА В ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.
прочети повече »

20.03.2020 г. ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ, КОЛЕГИ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И НЕКА ПРОЛЕТТА НИ ДОНЕСЕ МНОГО НАДЕЖДА И ОПТИМИЗЪМ ЗА ПО - ДОБРИ ВРЕМЕНА!
прочети повече »

19.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19.
прочети повече »

18.03.2020 г. РЕШЕНИЯ НА ВСС ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 16.03.2020 Г.
прочети повече »

18.03.2020 г. ОБНАРОДВАХА ПРОМЕНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОБЯВЯВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ.
прочети повече »

18.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 41/16.03.2020 г. НА РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА.
прочети повече »

18.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЪЛЖИМИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА М.АПРИЛ И М.МАЙ 2020 Г.КЪМ ВАК.
прочети повече »

17.03.2020 г. Уважаеми колеги, След отправено запитване до Ръководителя на Служба по вписвания на 16.03.2020 г. Ви запознавам с постъпил отговор с вх. № 407/17.03.2020 г., с което сме уведомени, че от днес 17.03.2020 г. Службата по вписвания ще издава и приема писмени справки. Възникналото неудобство от предходните дни е било създадено с оглед предприетите ограничителни мерки за достъп и в очакване на съответните действия на Министъра на правосъдието.
прочети повече »

17.03.2020 г. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ НУЛЕВА ВНОСКА ЗА ПЕРИОДА 01.03.2020 Г. ДО 31.05.2020 Г.
прочети повече »

16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 1/16.03.2020 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДС ПРИ ВАК ОТНОСНО ОТСРОЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНАРНИ ДЕЛА НА ДС ПРИ ВАК.
прочети повече »

16.03.2020 г. ЗАПОВЕД № 18 / 16.03.2020 г. Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и издадената заповед РД - 1 - 124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и на основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и необходимостта от във
прочети повече »

16.03.2020 г. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГЯ ЗА М. МАРТ 2020 Г.
прочети повече »

16.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с разрастващата се епидемия в страната от Коронавирус, извънредното положение и предприетите в последните 48 часа нови по-строги мерки и наложени забрани, Ви уведомяваме, че ръководството на Адвокатска колегия Варна е на разположение като при нужда за съдействие можете да се обръщате към: Председател Калина Милославова на тел.: 08763791482; имейл: kalmilaw@gmail.com Зам. председател Наско Станев на тел.: 0888614893; имейл: nasko_stanev@abv.bg; Секретар Ренета Сто
прочети повече »

16.03.2020 г. Относно запитвания и искания на колеги участващи в сделки с недвижими имоти, изповядани пред нотариуси в гр. Варна на 13.03.2020 г. и 16.03.2020 г. и възникнали затруднения с получаване на удостоверения за тежести по тях, ви уведомяваме, че сме отправили молба с изх. № 1416/16.03.2020 г. до Ръководителя на служба по вписвания. Пълния текст на молбата можете да видите в прикачения файл.
прочети повече »

28.02.2020 г. Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че на 28.02.2020 г. получихме служебните бележки за изплатените през 2019 Г. възнаграждения от НБПП. Същите може да получите лично срещу подпис в деловодството на АК - ВАРНА.
прочети повече »

28.02.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М.МАРТ 2020 Г.
прочети повече »

28.02.2020 г. Уважаеми колеги, във връзка със семинарно - квалификационната дейност всеки, който желае, може да предложи теми за огранизиране на семинари по актуални въпроси.
прочети повече »

03.02.2020 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ_М.ФЕВРУАРИ 2020 Г.
прочети повече »

24.01.2020 г. РЕШЕНИЕ № 2251 ОТ 10.01.2020 Г. НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

07.01.2020 г. Решение на Висш адвокатски съвет
прочети повече »

03.01.2020 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ_М.ЯНУАРИ_2020 Г.
прочети повече »

03.01.2020 г. ТОГИ Уважаеми колеги, Публикуваме решение на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ от 13.05.2010г. относно явяването на адвокати без тоги в съдебно заседание.
прочети повече »