АКТУАЛНО


12.07.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С ДЪЛБОКА СКРЪБ ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 11.07.2019 Г. ПОЧИНА МАДЛЕН ЛЕВОН САРКИСЯН - АДВОКАТ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ. ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ. прочети повече

30.06.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. ЮЛИ 2019 г. прочети повече

27.06.2019 г. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

24.06.2019 г. ПОЧИВНИ БАЗИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

17.06.2019 г. Уважаеми колеги, На 15.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на българската адвокатура, на която освен организационни въпроси, нови предложения в проекта на ЗИДЗА на Висш АС, бяха обсъдени и предложение от адв. Валя Гигова относно изменения в ГПК и доклад от адв. Милен Ралчев относно изменения процесуалните и материалните закони, които публикуваме. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


12.07.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С ДЪЛБОКА СКРЪБ ВИ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 11.07.2019 Г. ПОЧИНА МАДЛЕН ЛЕВОН САРКИСЯН - АДВОКАТ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ. ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА Й ПАМЕТ.
прочети повече »

30.06.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. ЮЛИ 2019 г.
прочети повече »

27.06.2019 г. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

24.06.2019 г. ПОЧИВНИ БАЗИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

17.06.2019 г. Уважаеми колеги, На 15.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на българската адвокатура, на която освен организационни въпроси, нови предложения в проекта на ЗИДЗА на Висш АС, бяха обсъдени и предложение от адв. Валя Гигова относно изменения в ГПК и доклад от адв. Милен Ралчев относно изменения процесуалните и материалните закони, които публикуваме.
прочети повече »

06.06.2019 г. ПРОЕКТ ЗИДЗА
прочети повече »

31.05.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. ЮНИ 2019 г.
прочети повече »

03.05.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ - М.МАЙ 2019 г.
прочети повече »

15.04.2019 г. Уважаеми колеги, Публикуваме докладите на доц. д-р Масис Хаджолян и на адв. Петър Обретенов, които бяха представени на тържествено честване на 140 години Търновска конституция на 15.04.2019г. в Икономически университет Варна.
прочети повече »

12.04.2019 г. ВАРНЕНСКИ АДВОКАТ ОТИВА НА СЪД ЗА ИЗМАМА НАД 500 000 ЛВ.
прочети повече »

01.04.2019 г. ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА КАРТИТЕ MULTISPORT!
прочети повече »

29.03.2019 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ- МЕСЕЦ АПРИЛ 2019 Г.
прочети повече »

27.03.2019 г. ТОГИ Уважаеми колеги, Публикуваме решение на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ от 13.05.2010г. относно явяването на адвокати без тоги в съдебно заседание.
прочети повече »

21.03.2019 г. ПРОЛЕТЕН БАЛ НА ЮРИСТИТЕ.
прочети повече »

20.03.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ДО ВПИСАНИТЕ АДВОКАТИ КЪМ РЕГИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

07.03.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ПРИКАЧЕН ФАЙЛ ПУБЛИКУВАМЕ ЗИДЗА ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС, ЗА ИНФОРМАЦИЯ.
прочети повече »

15.02.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ. Уважаеми колеги, току - що получихме настоящото съобщение от Висш адвокатски съвет, което публикуваме на сайта на Адвокатска колегия - Варна. Същото ще бъде изпратено на имейлите на всички колеги. Председател: Юлиян Георгиев
прочети повече »

14.02.2019 г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ - АДВОКАТИ.
прочети повече »

14.02.2019 г. ОТНОСНО ЗАПИТВАНЕ ДО ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗМИП.
прочети повече »

13.02.2019 г. ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми колеги, Във връзка с изискване на Закона за мерките срещу изпирането на пари ( ЗМИП ), Ви моля да извършите справка по този закон чрез системата на ЛАКОРДА . Същественото в закона е да се даде отговор задължени лица ли са адвокатите по смисъла на чл. 4 т.15 и т.16 от закона. След консултация с Висшия адвокатски съвет получихме от тях следните примерни документи :
прочети повече »

31.01.2019 г. Списък на дежурните адвокати за м. 02.2019г.
прочети повече »

25.01.2019 г. Уважаеми колеги,Уведомяваме Ви, че служебните белжки от НБПП са в деловодството на колегията.
прочети повече »

24.01.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че при регистрация за участие в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия – Варна и получаване на бюлетини и плик за гласуване за органи на АК и делегати за ОСАС се представя адвокатска карта и/или лична карта.
прочети повече »

23.01.2019 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПЪЛНОМОЩНИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
прочети повече »

23.01.2019 г. Уважаеми колеги, в ДВ бр. 7 от 22.01.2019г. са публикувани Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, НПК и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
прочети повече »