АКТУАЛНО


17.01.2020 г. Собщение от Висш адвокатски съвет относно Общо събрание на адвокатите от страната в гр. София.
прочети повече »

07.01.2020 г. Решение на Висш адвокатски съвет
прочети повече »

03.01.2020 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ_М.ЯНУАРИ_2020 Г.
прочети повече »

03.01.2020 г. ТОГИ Уважаеми колеги, Публикуваме решение на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ от 13.05.2010г. относно явяването на адвокати без тоги в съдебно заседание.
прочети повече »

02.01.2020 г. ПРАВО НА ДЕТЕТО НА ИЗСЛУШВАНЕ - ОБЩ КОМЕНТАР № 12 (2009)
прочети повече »

17.12.2019 г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПОЛЗВАТ ПРАВНА ПОМОЩ
прочети повече »

12.12.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СТИКЕР ЗА 2020 Г. ОТ СЧЕТОВОДСТВОТО НА КОЛЕГИЯТА СРЕЩУ ПЛАТЕН ЧЕЛЕНСКИ ВНОС ЗА М. 01.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО Стикерът се получава лично срещу подпис от адвоката или от изрично упълномощен адвокат или трето лице притежаващо нотариално пълномощно. Председател на Адвокатски съвет
прочети повече »

04.12.2019 г. НА ВНИМАНИЕТО НА АДВОКАТИТЕ, ВПИСАНИ В НРПП.
прочети повече »

02.12.2019 г. ПИСМО ОТ НАЧАЛНИКА НА РУО - ВАРНА ОТНОСНО ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВАРНА
прочети повече »

29.11.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ - М.ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
прочети повече »

25.11.2019 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКС №233/21.11.2019 Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКС №233/21.11.2019 Г.
прочети повече »

06.11.2019 г. Уведомление от ЧСИ Константин Павлов - район на действие ОС - Пловдив.
прочети повече »

01.11.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ - М.НОЕМВРИ.2019 Г.
прочети повече »

01.10.2019 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ ”КРЪСТЮ ЦОНЧEВ” И АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА ОРГАНИЗИРАТ СЛЕДНИТЕ СЕМИНАРИ:
прочети повече »

26.08.2019 г. ПИСМО ОТ НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ.
прочети повече »

07.08.2019 г. Уважаеми колеги,публикуваме Писмо от ВСС относносно образец на заявление по пар.152, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на АПК, информация за което е качена на сайта на ВСС, както и на сайта на ВАдвС, в раздел "Съобщения" Съобщение от ВСС за публикуван образец на заявление по пар.152, ал.2 от ПРЗ към ЗИД на АПК и текст на чл. 137 ал.2 от АПК- Съобщенията до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, организациите и адвокатите се връчват на посочения в производството пред административния орган електронен адрес, освен ако по делото не посочат друг електронен адрес. Ако не са участвали в производството пред административния орган, задължително посочват електронен адрес съгласно Закона за електронното управление или електронен адрес съгласно чл. 360е, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт, на който могат да се изпращат електронни изявления от органите на съдебната власт.
прочети повече »

27.06.2019 г. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

24.06.2019 г. ПОЧИВНИ БАЗИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

17.06.2019 г. Уважаеми колеги, На 15.06.2019 г. в гр. Пловдив се проведе Национална конференция на българската адвокатура, на която освен организационни въпроси, нови предложения в проекта на ЗИДЗА на Висш АС, бяха обсъдени и предложение от адв. Валя Гигова относно изменения в ГПК и доклад от адв. Милен Ралчев относно изменения процесуалните и материалните закони, които публикуваме.
прочети повече »

06.06.2019 г. ПРОЕКТ ЗИДЗА
прочети повече »

31.05.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. ЮНИ 2019 г.
прочети повече »

03.05.2019 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ - М.МАЙ 2019 г.
прочети повече »

15.04.2019 г. Уважаеми колеги, Публикуваме докладите на доц. д-р Масис Хаджолян и на адв. Петър Обретенов, които бяха представени на тържествено честване на 140 години Търновска конституция на 15.04.2019г. в Икономически университет Варна.
прочети повече »

12.04.2019 г. ВАРНЕНСКИ АДВОКАТ ОТИВА НА СЪД ЗА ИЗМАМА НАД 500 000 ЛВ.
прочети повече »

01.04.2019 г. ПРОМЯНА В ЦЕНИТЕ НА КАРТИТЕ MULTISPORT!
прочети повече »