АКТУАЛНО


26.04.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2017Г.
прочети повече »

28.03.2017 г. НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА 24.03.2017Г. БЕ ПРИЕТА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ
прочети повече »

27.03.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2017Г.
прочети повече »

22.03.2017 г. Уважаеми колеги, По повод случващото се през последния месец пред офиса на Адвокатска колегия Варна, Окръжен и Районен съд - Варна Адвокатски съвет, на свое заседание на 15.03.2017г.,прие декларация до Община Варна, с която можете да се запознаете.
прочети повече »

20.03.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В ДЕЛОВОДСТВОТО НА АДВОКАТСКА КОЛГИЯ ВАРНА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ АДВОКАТСКИ ПРЕГЛЕД М.12.2016Г. - КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВЕНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ДИСКУСИОННИ ВЪПРОСИ.
прочети повече »

16.03.2017 г. ДНИ НА АДВОКАТА
прочети повече »

02.03.2017 г. ПИСМО ОТ ОБЩИНА ВАРНА ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА МИТИНГ-МАНИФЕСТАЦИЯ НА 02.03.2017 Г.
прочети повече »

02.03.2017 г. "НАРУШИТЕЛ В ПРОФЕСИЯТА ИНИЦИИРА ПРОТЕСТИ"
прочети повече »

02.03.2017 г. ЖАЛБА ДО ОБЩИНА ВАРНА
прочети повече »

01.03.2017 г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КС НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

24.02.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, На заседание на 24.02.2017г. Висш АС остави без уважение жалбата на адв. Светлозар Анастасов Николов срещу решенията на Общото събрание на Варненска адвокатска колегия, проведено на 28.01.2017г.
прочети повече »

17.02.2017 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
прочети повече »

15.02.2017 г. Протоколът от Общото събрание на АК - Варна е публикуван в раздел "Протоколи".
прочети повече »

13.02.2017 г. ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ АС И ВИСШ ДС И ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ КС.
прочети повече »

05.02.2017 г. ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА.Протоколи № 7 и № 8 на ИК за избор на делегати
прочети повече »

26.01.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 02.2017Г.
прочети повече »

26.01.2017 г. В раздел "Протоколи" е качен Отчетен доклад на АС за 2016г.
прочети повече »

10.01.2017 г. Контакти на заклет преводач с устен и писмен иврит
прочети повече »

30.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЛОРЕТА ВЕНЦЕСЛАВОВА КИНЦЛ
прочети повече »

30.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ВАКАРЕЛОВА
прочети повече »

27.12.2016 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. 01.2017г.
прочети повече »

01.12.2016 г. Дежурни адвокати за м. 12.2016г.
прочети повече »

27.10.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 11.2016Г.
прочети повече »

30.09.2016 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. 10.2016Г.
прочети повече »

09.09.2016 г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи Раздел IV Организация и изпълнение на дейността по охрана на обекти на МВР
прочети повече »

31.08.2016 г. Излезе от печат книгата "Правото на справедлив съдебен процес. Ръководство по чл. 6 на Европейската конвенция за правата на човека" За повече информация вижте прикачения файл.
прочети повече »

30.08.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 09.2016Г.
прочети повече »

23.08.2016 г. Решение на Висш Адвокатски Съвет, относно правомощията на адвокатските съвети след отпадането на възможностите по обявените за противоконституционни чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30 от ЗА
прочети повече »

29.07.2016 г. РЕШЕНИЕ ПО АДМ.Д 3002/2015Г., С КОЕТО СЕ ОТМЕНЯ ЧАСТ ОТ НАРЕДБА №1 ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
прочети повече »

27.07.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 08.2016Г.
прочети повече »

13.07.2016 г. АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА С оглед разрешаване на противоречието в регламентацията на получаване на справки и съдебни книжа по чл. 31 от ЗА и чл. 74, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата:
прочети повече »

01.07.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 07.2016Г.
прочети повече »

24.06.2016 г. Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. на Върховен касационен съд, ОСГТК
прочети повече »

24.06.2016 г. Молба за дарение от СУ "Св. Кл. Охридски"
прочети повече »

22.06.2016 г. КОНКУРС ЗА ПЛЕДОАРИИ
прочети повече »