АКТУАЛНО


15.02.2017 г. Протоколът от Общото събрание на АК - Варна е публикуван в раздел "Протоколи".
прочети повече »

13.02.2017 г. ОКОНЧАТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ АС И ВИСШ ДС И ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШ КС.
прочети повече »

05.02.2017 г. ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА.Протоколи № 7 и № 8 на ИК за избор на делегати
прочети повече »

26.01.2017 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 02.2017Г.
прочети повече »

26.01.2017 г. В раздел "Протоколи" е качен Отчетен доклад на АС за 2016г.
прочети повече »

10.01.2017 г. Контакти на заклет преводач с устен и писмен иврит
прочети повече »

30.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ ЛОРЕТА ВЕНЦЕСЛАВОВА КИНЦЛ
прочети повече »

30.12.2016 г. ОБЯВЛЕНИЕ ПОЛИНА НИКОЛАЕВА ВАКАРЕЛОВА
прочети повече »

27.12.2016 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М. 01.2017г.
прочети повече »

01.12.2016 г. Дежурни адвокати за м. 12.2016г.
прочети повече »

27.10.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 11.2016Г.
прочети повече »

30.09.2016 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. 10.2016Г.
прочети повече »

09.09.2016 г. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1415 от 20 ноември 2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи Раздел IV Организация и изпълнение на дейността по охрана на обекти на МВР
прочети повече »

31.08.2016 г. Излезе от печат книгата "Правото на справедлив съдебен процес. Ръководство по чл. 6 на Европейската конвенция за правата на човека" За повече информация вижте прикачения файл.
прочети повече »

30.08.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 09.2016Г.
прочети повече »

23.08.2016 г. Решение на Висш Адвокатски Съвет, относно правомощията на адвокатските съвети след отпадането на възможностите по обявените за противоконституционни чл. 29, ал. 2, 3 и 4 и чл. 30 от ЗА
прочети повече »

29.07.2016 г. РЕШЕНИЕ ПО АДМ.Д 3002/2015Г., С КОЕТО СЕ ОТМЕНЯ ЧАСТ ОТ НАРЕДБА №1 ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
прочети повече »

27.07.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 08.2016Г.
прочети повече »

13.07.2016 г. АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА С оглед разрешаване на противоречието в регламентацията на получаване на справки и съдебни книжа по чл. 31 от ЗА и чл. 74, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата:
прочети повече »

01.07.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 07.2016Г.
прочети повече »

24.06.2016 г. Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. д. № 6/2012 г. на Върховен касационен съд, ОСГТК
прочети повече »

24.06.2016 г. Молба за дарение от СУ "Св. Кл. Охридски"
прочети повече »

22.06.2016 г. КОНКУРС ЗА ПЛЕДОАРИИ
прочети повече »

21.06.2016 г. Писмо от АК - Благоевград, относно подкрепа за Законопроекта за ИДЗА.
прочети повече »

13.06.2016 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО СПАЗВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ОПАЗВАНЕ ТАЙНАТА НА КЛИЕНТА ПРИ ОТКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА ПО ЧЛ. 39 ОТ ЗА И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО НЕЯ
прочети повече »

06.06.2016 г. Уважаеми колеги, Консултативният съвет на правните експерти към неправителствената организация Fair Trials Europe (LEAP) има удоволствието да Ви представи комплект обучителни материали (напълно безплатни), свързани с новото европейско законодателство в областта на наказателното производство в контекста на Българското национално законодателство.
прочети повече »

31.05.2016 г. Доклад на адв. Емил Ядков на тема "Разрешаване на правните проблеми на мигрантите и бежанците в Република България".
прочети повече »

31.05.2016 г. БАЗА НА АК - СТАРА ЗАГОРА В ГР. ЧЕРНОМОРЕЦ
прочети повече »

31.05.2016 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ ЗА М. 06.2016Г.
прочети повече »

30.05.2016 г. "Нова практика на Варненски Окръжен съд"
прочети повече »

26.04.2016 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2016Г.
прочети повече »

07.04.2016 г. КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "ЗАКОН ЗА ВЕЩИТЕ ЛИЦА - ОПОРНИ ТОЧКИ И ПРИНЦИПНИ ПОЛОЖЕНИЯ"
прочети повече »

08.03.2016 г. НОВ ОБРАЗЕЦ ЗА ОТЧЕТ! УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВНИМАНИЕТО ВИ, НОВ ОБРАЗЕЦ НА ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ПРАВНА ПОМОЩ ОТ АДВОКАТИ, СЪОБРАЗЕН С ПРОМЕНИТЕ В НЗПП.
прочети повече »

10.02.2016 г. ОТГОВОР ОТ ФИРМА "БИСОФТ" ЕООД
прочети повече »

28.01.2016 г. С Т А Н О В И Щ Е на Съвета на Адвокатска колегия – Варна по въпросите, поставени в словото на Председателя на Върховния касационен съд – Лозан Панов на Тържествения пленум по случай 135 години от създаването на ВКС
прочети повече »