АКТУАЛНО


29.08.2018 г. ПРОГРАМА НА СЕМИНАРНО - КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018Г.
прочети повече »

23.08.2018 г. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЧСИ СТАНИМИРА ДИМИТРОВА КОСТОВА ДАНОВА ЗА ПРОМЯНА НА АДРЕС.
прочети повече »

30.07.2018 г. Списък на дежурните адвокати за м. Август и м. Септември 2018г.
прочети повече »

23.07.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ВАРНА ОТНОСНО ПОСТАВЯНЕ НА ПОСТ ТЕРМИНАЛ.
прочети повече »

23.07.2018 г. ПОЧИВНИ БАЗИ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

29.06.2018 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 07.2018Г.
прочети повече »

20.06.2018 г. НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ.
прочети повече »

31.05.2018 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 06.2018Г.
прочети повече »

15.05.2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ В СПИСАНИЕ "ОБЩЕСТВО И ПРАВО" БР. 3/2018Г. Е ПУБЛИКУВАН ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.
прочети повече »

10.05.2018 г. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "ДСК-РОДИНА"
прочети повече »

30.04.2018 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 05.2018Г.
прочети повече »

02.04.2018 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 04.2018г.
прочети повече »

12.03.2018 г. АКТУАЛИЗИРАН КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ
прочети повече »

02.03.2018 г. Списък на дежурните адвокати за м. 03.2018г.
прочети повече »

12.02.2018 г. МОЛИТЕЛНО ПИСМО от Искрен Красимиров – „НЕзабравимата България“ ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И В ЧУЖБИНА
прочети повече »

04.02.2018 г. Протоколи № 11 и № 12 на ИК са публикувани в раздел "Протоколи".
прочети повече »

31.01.2018 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА М. 02.2018Г.
прочети повече »

26.01.2018 г. ДЕКЛАРАЦИЯ НА АС - ВАРНА ДО ВИСШ АС
прочети повече »

26.01.2018 г. Решение на Висш АС от 26.01.2018г.
прочети повече »

26.01.2018 г. РЕШЕНИЕ НА ВИСШ АС ЗА РАЗМЕРА НА МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ КЪМ ВИСШ АС
прочети повече »

23.01.2018 г. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА АДРЕС НА КАНТОРА НА ЧСИ ЛЮДМИЛ СТАНЕВ.
прочети повече »

19.01.2018 г. ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5 НА ИК Е ПУБЛИКУВАН В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ"
прочети повече »

15.01.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2/15.01.2018Г. НА ИК е публикуван в раздел "Протоколи"
прочети повече »

15.01.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ НА ВИСШ АС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪББРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА
прочети повече »

09.01.2018 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 27-28.01.2018г. в зала „Европа“ на ФКЦ-Варна, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна. Един адвокат може да представлява само един колега.
прочети повече »