АКТУАЛНО


18.12.2017 г. НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАРЕН ЦЕНТЪР "ТЕМИДА" ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР

"НОВИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС СЛЕД ПРОМЕНИТЕ В ГПК (ОБН. ДВ, БР. 86 ОТ 2017 Г.)"

с лектор съдия Диана МИТЕВА от ОС-Варна на дата 27.01.2018 г. (събота) в гр. Пловдив, конферентна зала "Компас" в Ректората на ПУ "Паисий Хилендарски" от 09.00 ч. до 16.00 ч.

 

Такса за един участник - 70 лв.

Заплаща се по банков път:

„Уникредит Булбанк“ АД

IBAN: BG32UNCR70001523042763

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: Национален семинарен център „Темида“

 

 

Записването за участие в семинара се извършва след подадена предварителна заявка на имейла на сдружението: office@lawsems.com. В имейла трябва да е посочено: за кой семинар се прави заявката – дата и лектор; три имена на участника; посочване на титуляра на банковата сметка, от която ще се заплати таксата за участие; телефонен номер за контакти; данни за фактура, ако участникът иска издаване на такава.

 

Предварителната заявка се пази ТРИ РАБОТНИ ДНИ до заплащане на таксата за участие. След този момент, при липсата на отразено плащане в системата ни, заявката се изтрива автоматично.

 

На записалите се в обучителния семинар се издава удостоверение за участие, което се получава на място на датата на провеждане на мероприятието.

 

За повече информация, вижте нашия сайт: www.lawsems.com

 

 

Поздрави!

екипът на НСЦ „Темида“