АКТУАЛНО


19.01.2018 г. ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК прочети повече

19.01.2018 г. ИЗЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №5 НА ИК Е ПУБЛИКУВАН В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" прочети повече

15.01.2018 г. ПРОТОКОЛ № 2/15.01.2018Г. НА ИК е публикуван в раздел "Протоколи" прочети повече

15.01.2018 г. СЪОБЩЕНИЕ НА ВИСШ АС ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪББРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА прочети повече

09.01.2018 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА – 2018 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Напомняме Ви, че на основание чл. 81 от ЗА в работата на Общото събрание на Адвокатска колегия - Варна, насрочено за 27-28.01.2018г. в зала „Европа“ на ФКЦ-Варна, може да се участва и чрез пълномощник – член на АК-Варна. Един адвокат може да представлява само един колега. прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


11.12.2017 г. СТАНОВИЩЕ НА СЪДИИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

 

            Във връзка с постъпили запитвания от адвокати от Адвокатска колегия – Варна, относно назначаването им като особени представители по граждански дела, Ви уведомяваме следното:

             На Общо събрание на съдиите от Гражданско отделение при РС – Варна, проведено на 27.11.2017г. , мнозинството от тях се обедини около Становището, че особен представител, който няма връзка със страна по делото, не следва да бъде уведомяван за доброволно изпълнение за такси и разноски, дължими към бюджета на съдебната власт.