АКТУАЛНО


11.12.2017 г. СТАНОВИЩЕ НА СЪДИИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВАРНА

 

            Във връзка с постъпили запитвания от адвокати от Адвокатска колегия – Варна, относно назначаването им като особени представители по граждански дела, Ви уведомяваме следното:

             На Общо събрание на съдиите от Гражданско отделение при РС – Варна, проведено на 27.11.2017г. , мнозинството от тях се обедини около Становището, че особен представител, който няма връзка със страна по делото, не следва да бъде уведомяван за доброволно изпълнение за такси и разноски, дължими към бюджета на съдебната власт.