АКТУАЛНО


29.04.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕД № 32/27.04.2020 г. и ЗАПОВЕД № 33/27.04.2020 г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ - ВАРНА ВЕДНО С ПРАВИЛА КЪМ ТЯХ.

29.04.2020 г. ЗАПОВЕД_№33/27.04.2020


29.04.2020 г. ЗАПОВЕД_№32/27.04.2020