АКТУАЛНО


28.04.2020 г. Заповед № 58/23.04.2020 г. на Председателя на Районен съд Варна за провеждане на открити съдебни заседания от разстояние.

28.04.2020 г. Заповед