АКТУАЛНО


23.04.2020 г. ПИСМО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПИТА НА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ.

23.04.2020 г. ПИСМО_ВАС