АКТУАЛНО


20.03.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЗАПОЗНАВАМ ВИ СЪС ЗАПОВЕД НА ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРС, КАКТО И С ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОДАВАНЕТО И ПОЛУЧАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И КНИЖА ПО ДЕЛА В ПЕРИОДА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ.

20.03.2020 г. ПИСМО_ВРС