АКТУАЛНО


19.03.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19.

19.03.2020 г. ПРЕПОРЪКИ