АКТУАЛНО


17.03.2020 г. Уважаеми колеги, След отправено запитване до Ръководителя на Служба по вписвания на 16.03.2020 г. Ви запознавам с постъпил отговор с вх. № 407/17.03.2020 г., с което сме уведомени, че от днес 17.03.2020 г. Службата по вписвания ще издава и приема писмени справки. Възникналото неудобство от предходните дни е било създадено с оглед предприетите ограничителни мерки за достъп и в очакване на съответните действия на Министъра на правосъдието.